McRobbie, Chancellor Harris greet President Obama, Vice President Biden in Kokomo